"امروز گفتن این حرف که ایسکرا در بارهٔ ایدۀ سازمانِ انقلابیون حرفه‌ای اغراق کرده، شبیه توبیخ‌کردن ژاپنی‌ها ــ بعد از جنگ روسیه با ژاپن ــ بواسطه‌ٔ اغراق‌ در بارهٔ قدرت نیروهای مسلح روسیه، بواسطه‌ٔ اغراق‌ راجع به نياز به تدارک برای جنگیدن علیه این نیروها است. ژاپنی‌ها بمنظور پیروز شدن مجبور بودند همهٔ نیروهای‌شان را علیه حضور احتمالی حداکثرِ نیروهای روسیه به میدان بياوردند. متاسفانه، بسیاری از آنانی که حزب‌مان را مورد قضاوت قرار می‌دهند، غیرحزبی هستند و با موضوع آشنا نیستند. آنها درک نمی‌کنند که ایدۀ سازمان انقلابیون حرفه‌ای، امروزه یک پیروزی کامل کسب کرده‌است. این پیروزی ناممکن بود اگر که این ایده در آن زمان به صدر رانده نمی‌شد، و اگر که ما براى تفهیمِ کسانى که می‌کوشیدند مانع تحقق آن شوند، "مبالغه" نکرده بوديم."