تماس با ما

براى مسائل مربوط به سايت اينترنتى با اين ايميل تماس بگيريد:
admin@kandokav.com

و براى ساير مسائل با آدرس زير:
info@kandokav.com

اگر مايليد با فرد مشخصى تماس بگيريد اسم او را به آدرس کندوکاو اضافه کنيد٬ مثلا:
Johnsmith@kandokav.com