ترجمه از انگلیسی: ى. ک. بر اساس

Franz Jakubowski, Ideology and Superstructure in Historical Materialism, Translated by Anne Booth, Allison & Busby, 1976

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *