نقد نظريات کوجين کاراتانى و چپ به اصطلاح پسا مارکسيست ايرانى
چراحق با مارکس بود
تزهاى مقاومت
"نظام بسته" و "جامعه سرمايه دارى ناب"
مارکس و مبانى انتخاب پرولتاريا به مثابه يگانه سوژه رهايى بخش
اداى سهم لئون تروتسکى به نظريه و عمل مارکسيستى
مارکسيزم و انقلاب
هم علم٬ هم فلسفه
گئورگ لوکاچ – مارکسيزمى از فاعليت انقلابى
مفهوم مارکس از علم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *