فريب دموکراتيک و آلترناتيو جهان شمول
دموکراسى٬ جامعه مدنى و طبقه کارگر ايران – مبارزه براى سازمان هاى مستقل کارگرى
طبقه کارگر و دموکراسى بورژوايى
ياداشت هايى در باره دموکراسى و سوسياليزم
دولت و انقلاب - لنين
در باره ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *