بررسى جزوه م.ر. "مساله استالين" - نوشته صمد راد (تراب ثالث)
بحران استالينيزم و کمونيزم اروپايى
مجمع الجزاير گولاگ - سولژنيتسين
اداى سهم لئون تروتسکى به نظريه و عمل مارکسيستى
تفسير تروتسکى از استالينيزم
لنین وسیاست - جهش! جهش! جهش!
دولت و انقلاب - لنين
انقلاب و آتش يا ديالکتيک پرومته و اروسترات - هامون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *