مرورى بر نظريات آلبريتون در باره باز انديشى فلسفى اقتصاد سياسى با توجه خاص به منطق سرمايه مارکس.
چراحق با مارکس بود
تزهاى مقاومت
مارکس و مبانى انتخاب پرولتاريا به مثابه يگانه سوژه رهايى بخش
گردشگرى تئوريک يا انسجام نظرى
اداى سهم لئون تروتسکى به نظريه و عمل مارکسيستى
مارکسيزم و انقلاب
هم علم٬ هم فلسفه
گئورگ لوکاچ – مارکسيزمى از فاعليت انقلابى
مفهوم مارکس از علم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *