نقدى بر مباحثات اقتصاددانان نوليبرال براى يک سان دانستن تعديل هاى ساختارى در عرصه اقتصادى و دموکراتيک سازى در عرصه سياست در ايران
مساله ارضى در ايران - ۲
رانت نفتى و سرمايه مالى
جرم مجازات
اقتصاد سياسى شورش هاى نان
تعديل نيروى انسانى در دوره اصلاحات
دولت رانتير يا پروپاگانداى سياسى
مساله ارضى در ايران
بورژوازى ايران و پويه ى مختل بازتوليد سرمايه دارى
بحران سرمايه دارى و احتضار سلطنت پهلوى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *