دولت و انقلاب لنين

ماهيت طبقاتى دولت شوروى
در باره ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا
دموکراسى سوسياليستى و ديکتاتورى پرولتاريا
لنین وسیاست - جهش! جهش! جهش!
انقلاب و آتش يا ديالکتيک پرومته و اروسترات - هامون
مساله استالين

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *