در باره ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا: ريشه هاى معاصر بحث؛ مارکس و ديکتاتورى پرولتاريا؛ دولت و حکومت؛ شکل حکومتى ديکتاتورى پرولتاريا.

دولت و انقلاب - لنين
ماهيت طبقاتى دولت شوروى
خلاصه کتاب باکونین تحت نام «استاتیسم و آنارشی»
دموکراسى سوسياليستى و ديکتاتورى پرولتاريا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *