تفسيرى چند بر سرمايه بطور عام وساختار سرمايه مارکس - ترجمه از حسن آزاد
مارکس و اقتصاد
کارمزدى و سرمايه
ديالکتيک و شالوده شکنى در اقتصاد سياسى
آيا کارگران مى توانند پس انداز٬ صرفه جويى و قناعت کنند؟
ديالکتيک جديد و سرمايه مارکس
تعريف کار در سوسياليزم
نگاهى بر افزوده هاى مارکس بر چاپ فرانسوى سرمايه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *