مانيفست سوسياليزم انقلابى: سرمایه داری محتضر اما وحشی؛ بورژوازی ورقبایش؛ بحران ها، شورش ها و راه حل ها؛ سوسیالیستها و راه انقلابی سوسیالیسم مارکسی؛ سوسیالیزم انقلابی و ایران معاصر.
سوسياليزم٬ دموکراسى و سازماندهى - بررسى پلاتفرم رفقاى ايرانى
اهداف و اصول نشريه چه بايد کرد
سومين سالروز – اکنون چه؟
بولتن بحث سوسياليزم انقلابى – پلاتفرم حداقل
پاسخ مايوس کننده به پلاتفرم حداقل
بيانيه کميته هاى عمل کارگرى
روش کار سوسياليستى
گرايش سوسياليزم انقلابى: ۱۳۵۷-۱۳۵۱
تاریخ مسکوت
تاريخ گرايش سوسياليزم انقلابى – بخش ۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *